İcra Takibi Nedir?
  1. Ana Sayfa
  2. Finans Haberleri

İcra Takibi Nedir?

Borçlu bir kimsenin borcunu zamanında ödemediği ya da kısmi ödediği durumlarda alacaklı tarafından İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde devlet eliyle alacağını tahsil etme yoluna gitmesine icra takibi denir.

İcra Takibi Süreci Nasıl İşler? ve İcrada Hangi Mallar Haczedilemez? yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

İcra Takibi Türleri Nelerdir?

İcra takibine dayanak olan belge senet, kambiyo senedi ve fatura gibi bir belge ise buna ilamsız icra takibi denir. Dayanak belge bir mahkeme kararı ise buna ilamlı icra takibi denir.

Ayrıca ilamlı ve ilamsız icra takibi de kendi içerisinde külli ve cüzi takip olarak ikiye ayrılır.

Tacir konumunda olan kişilere karşı yapılan icraya külli takip, tacir olmayan kişilerin aldıkları kredi ve kredi kartı borçlarının ödenmemesi halinde borçluya karşı başlatılacak olan takibe ise cüzi takip denir.

Cüzi takip kendi içerisinde; genel haciz yolu ile, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile ve rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip olarak üçe ayrılır.

Bu takip türlerinin hepsi ilamlı ya da ilamsız olarak yapılabilir.

İlginizi çekebilecek diğer konular;

Yazar Hakkında

Yazılarımla banka, kripto ve e-ticaret platformu müşterilerini FRAUD tehlikelerine karşı bilgilendirmeyi amaçlıyorum.

Yorum ve Görüşleriniz Bizim İçin Önemli