İcrada Hangi Mallar Haczedilemez?
 1. Ana Sayfa
 2. Finans Haberleri

İcrada Hangi Mallar Haczedilemez?

Bankadan kullanılan krediler, kredi kartları, ek hesaplar ile telefon, mobilya ve beyaz eşya bayilerinden alınan ürünler için senetli alışveriş günümüzde sıradan hale gelmiştir.

Zamanında ödenemeyen bu gibi borçlar yüzünden insanlar icra takibi ile yüzleşmek zorunda kalıyor.

Kanunda icra müdürlüğü tarafından haczedilemeyen mallar belirtilmiş ve Yargıtay tarafından da haciz işlemlerinin borçluyu taciz etmek, baskı kurmak amacı gütmemesi yönünde emsal kararlar verilmiştir.

Bu duruma istinaden İcra İflas Kanununda “İcradan Hangi Mallar Haczedilemez?” sorusunun cevabını aşağıda sıraladık.

 • Devlet malları (köprü, otoyol, orman arazileri vs.)
 • Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya, (işçi güvenliğini sağlayan baret, eldiven vs. , mobilyacılık faaliyeti gösteren marangozun aletleri gibi.)
 • Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri, (televizyonu, buzdolabı, çamaşır makinesi, dolabı, derin dondurucu vs.)
 • Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,
 • Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,
 • Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsul için lazım olan tohumluğu,
 • Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri, Askeri malullerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,
 • Borçlar Kanununun 610. maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,
 • Borçlu bağ, bahçe veya meyve veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat,
 • Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,
 • Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,
 • Borçlunun haline münasip evi, (Borçlunun kendisi ya da ailesi ile barındığı ev)
 • Öğrenci bursları,
 • Kooperatif ve Birliklerdeki ortaklık payı haczedilemez.
 • BDDK’nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) malları devlet malı sayıldığından haczedilemez.

İlginizi çekebilecek diğer konular;

Yazar Hakkında

Yazılarımla banka, kripto ve e-ticaret platformu müşterilerini FRAUD tehlikelerine karşı bilgilendirmeyi amaçlıyorum.

Yorum ve Görüşleriniz Bizim İçin Önemli