İlamsız İcra Takibi Nedir?
  1. Ana Sayfa
  2. Finans Haberleri

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamsız icra takibinin konusunu para ve teminatlı alacaklardır. oluşturur. Bu icra takibinde alacaklının borcuna dair elinde bir mahkeme kararı yoktur.

İlamsız icra takibi başlatabilmek için; borçlunun elinde fatura, çek, senet, poliçe gibi evraklar bulunması yeterlidir.

İlamsız icra takibi; genel haciz yolu ile takip, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip ve kiralanan taşınmazların tahliyesine ilişkin takip olarak dörde ayrılır.

İlamsız İcra Takibi Yolları

Alacaklının alacağını dayandırdığı belgenin türüne göre takibin türleri de değişmektedir. Bunlar;

  • Genel Haciz Yolu İle Takip; Alacaklının elinde fatura vs. belgelerin bulunması halinde başvurulan takip yoludur. Borçlu icra takibini itiraz dilekçesi ile durdurabilir.
  • Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Takip; Borçlunun borcuna karşılık alacaklıya bono, çek, poliçe gibi kıymetli evrak verdiği hallerde başvurulan takip yoludur. Bu takibi durdurmak için borçlunun elinde borçsuz olduğunu kanıtlayacak bir belge olmalıdır.
  • Rehinin Paraya Çevrilmesi Yolu; Borçlunun borcuna karşılık aracını rehnettiği veya taşınmazı üzerinde ipotek kurdurduğu zaman söz konusu olur.
  • Kiralanan Taşınmazların Tahliyesine İlişkin Takip; Kiracının evi terk etmemesi halinde başvurulacak yoldur.
İlamsız İcra Takibinde Borçlu Neler Yapabilir?
  • Borçlu ortalama 7 gün içerisinde borcuna itiraz edebilir.
  • Borçlu menfi tespit davası açabilir.

İlginizi çekebilecek diğer konular;

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Yazılarımla banka, kripto ve e-ticaret platformu müşterilerini FRAUD tehlikelerine karşı bilgilendirmeyi amaçlıyorum.

Yorum ve Görüşleriniz Bizim İçin Önemli