İşyerine Gelen Hacizde Hacze Konu Edilemeyecek Mallar Nelerdir?
  1. Ana Sayfa
  2. Finans Haberleri

İşyerine Gelen Hacizde Hacze Konu Edilemeyecek Mallar Nelerdir?

İcra takibinin kesinleşmesi ile beraber borçlunun menkul, gayrimenkul ve üçüncü kişilerde bulunan hak ve alacaklarına haczin önü açılır. Borçlunun haczedilebilecek bir menkul yada gayrimenkulü yoksa ikamet veya işyeri adresine haciz gelebilir.

Fakat bu hacizde bir takım mallar haczedilemez bunlar;
  • Borçlunun mesleki faaliyeti kapsamında kullandıkları eşyalar,
  • Haciz sırasında haczedilmek istenen menkulün, ekonomik faaliyeti için önemli olduğunu, onun yerine yine eş değerde başka bir malı haczedilmesini önerdiği takdirde alacaklı bu talebi dikkate alır,

Yukarıda belirttiğimiz mallar işyerine gelen hacizde hacze konu edilemeyecek mallardır.

İlginizi çekebilecek diğer konular;

İlginizi Çekebilir
karekod-olusturma-2-721x405_1600x898

Yazar Hakkında

Yazılarımla banka, kripto ve e-ticaret platformu müşterilerini FRAUD tehlikelerine karşı bilgilendirmeyi amaçlıyorum.

Yorum ve Görüşleriniz Bizim İçin Önemli