Ödenmeyen Borçlardan Dolayı Hapis Cezası Var Mı?
  1. Ana Sayfa
  2. Finans Haberleri

Ödenmeyen Borçlardan Dolayı Hapis Cezası Var Mı?

Bir çoğumuzun korkulu rüyası banka borçlarıdır. Bunun yanında elektrik, telefon, su, doğalgaz gibi fatura borçlarımızda bulunabiliyor.

Yukarıda saydığımız bu borçlardan dolayı hapis cezası alma durumunuz söz konusu değildir. Türk Borçlar Kanunu’nun en önemli düzenlemelerinden bir tanesi, taraflar arasındaki akdi ilişkiye dayanan borçlardan kaynaklı hapis cezası uygulanamayacağını yönündedir.

Alacaklı, borcunu tahsil edemediği durumda borçluya karşı yapabileceği tek şey icra takibi başlatmaktır.

Yalnız, icra takibi başlattıktan sonraki bazı durumlarda hapis cezası uygulaması söz konusu olabilir. Fakat bu cezanın borç ile alakası yoktur. Örnek vermek gerekirse, mal beyanında bulunmayan, taahhüdü ihlal eden borçlular hakkında 3 aylık tazyik hapsi mümkün olabilir.

Borçlulara Hangi Hallerde Hapis Cezası Verilir?

Borçlular, borcundan dolayı değil fakat aşağıdaki sebeplerden ötürü hapis cezası alabilir.

  • Borçlunun, alacaklının alacağını almasını engellemek amacıyla mal varlığını eksiltmesi veya kaçırması halinde borçluya hileli davranışından ötürü hapis cezası verilebilir.
  • Borçlunun Konkordato durumunu kişisel menfaati için kullanması,
  • Şirket yöneticilerinin kanunlara aykırı, hileli olarak hareket etmesi halinde ceza davası açılabilir.
  • Borçlunun, mal durumunda meydana gelen değişimleri icra dairesine bildirmemesi halinde 3 aylık tazyik hapsi söz konusu olur.
  • Haczedilen mallarını teslim etmeyen borçlu hakkında cezai işlem uygulanabilir.

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Yazılarımla banka, kripto ve e-ticaret platformu müşterilerini FRAUD tehlikelerine karşı bilgilendirmeyi amaçlıyorum.

Yorum ve Görüşleriniz Bizim İçin Önemli