Enver Paşa Kimdir?
 1. Anasayfa
 2. Kimdir?

Enver Paşa Kimdir?

Enver Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde önemli bir askeri ve siyasi liderdir. Gerçek adı İsmail Enver Bey’dir ve 22 Kasım 1881 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Enver Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında yaşanan siyasi ve askeri dönüşümlerde etkili olmuş ve Osmanlı Devleti’nin son döneminde önemli bir rol oynamıştır.

Enver Paşa, Osmanlı Harp Okulu’nda eğitim aldıktan sonra, Meşrutiyetin ilanı ve II. Meşrutiyet döneminde Jön Türkler hareketine katıldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olan Enver Paşa, İttihat ve Terakki’nin önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı dönemlerinde önemli askeri görevler üstlendi. Çanakkale Cephesi’nde ve Sarıkamış Harekâtı’nda liderlik yaptı. Ancak Sarıkamış Harekâtı’ndaki başarısızlık ve ağır kayıplar, Enver Paşa’nın askeri itibarını zedeledi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’nda Almanya ve Avusturya-Macaristan ile ittifak yaparak savaşa girmesi ve savaştaki başarısızlıkları, ülkenin iç ve dış politikasını olumsuz yönde etkiledi.

1918 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’nda yenilgiye uğraması sonucunda, Enver Paşa ve diğer İttihat ve Terakki liderleri İstanbul’dan kaçarak Almanya’ya gittiler. Sonrasında Enver Paşa, Orta Asya’da bir Türk devleti kurma hayaliyle Afganistan ve İran üzerinden Sovyetler Birliği’ne gitti.

Ancak Sovyetler Birliği’nde de beklediği ilgiyi alamadı ve 1922 yılında Gürcistan’da Gürcü bir milis gücü olan Çeka tarafından öldürüldü.

Enver Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında etkili olmuş, ancak I. Dünya Savaşı ve sonrasındaki olaylarda etkin rol alması, ülkenin zorlu dönemler yaşamasına ve Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüne katkıda bulunmuştur. Tarihsel olarak tartışmalı bir figürdür ve bazıları tarafından vatansever bir lider olarak görülürken, diğerleri tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşündeki sorumlulukları nedeniyle eleştirilir.

 • 0
  emoji-1
  Emoji
 • 0
  emoji-2
  Emoji
 • 0
  emoji-3
  Emoji
 • 0
  emoji-4
  Emoji
 • 0
  emoji-5
  Emoji
 • 0
  emoji-6
  Emoji
 • 0
  emoji-7
  Emoji

Yazmayı seviyorum ve ilginizi çekeceğini düşündüğüm bilgileri sizlerle paylaşıyorum.

Yazarın Profili
Paylaş
İlginizi Çekebilir
b37ba9ad7eedfe20ecfdc29ec87cd9f7_1600x1343

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir