Zerdüştlük Nedir?
 1. Anasayfa
 2. Bir Bilgi

Zerdüştlük Nedir?

Zerdüştlük, dünya dinlerinden biri olarak kabul edilen ve esas olarak İran (eski adıyla Pers) kökenli olan bir inanç sistemidir. Zerdüştlük, Pers halkının dini lideri ve filozofu Zerdüşt (veya Zoroaster olarak da bilinir) tarafından kurulan bir dindir. Bu din, tarih boyunca Pers İmparatorluğu’nda ve çevresinde önemli bir rol oynamıştır.

Zerdüştlüğün Temel İnançları:
 1. Ahura Mazda: Zerdüştlük, tek tanrılı bir inanç sistemine dayanır. Tanrı olarak kabul edilen Ahura Mazda, iyilik, adalet ve ışığın temsilcisidir. Ahura Mazda, evrenin yaratıcısı ve en yüksek güç olarak kabul edilir.
 2. İyi ve Kötü Karşıtlığı: Zerdüştlük, iyilik ve kötülük arasındaki temel karşıtlığa vurgu yapar. Ahura Mazda’nın yaratıcı güçleri, Angra Mainyu (veya Ahriman) adı verilen kötü ruhun güçleriyle savaş içindedir.
 3. Dualizm: Zerdüştlükte iyilik ve kötülük arasındaki savaşın yanı sıra, evrenin dualistik bir yapısı olduğuna inanılır. İyi ve kötü karşıtlığı, evrenin temel dengesini oluşturur.
 4. İnsanın Özgür İradesi: Zerdüştlüğe göre insanlar, Ahura Mazda’nın yaratıcılığına katkıda bulunma ve iyiliği seçme yeteneğine sahiptirler. İnsanlar, iyilik ve kötülük arasında seçim yapma özgürlüğüne sahiptirler.
 5. Cennet ve Cehennem: Zerdüştlükte iyilik yapmış ve Ahura Mazda’ya sadık olanlar, cennette ödüllendirilirken, kötülük yapmış veya Ahura Mazda’ya karşı gelmiş olanlar cehennemde cezalandırılır.
 6. Alevilik: Zerdüştlükte ateş kutsal kabul edilir. Ateş, Ahura Mazda’nın sembolüdür ve ibadet yerlerinde (ateş tapınaklarında) daima yanar.
 7. Edebiyat ve Dualar: Zerdüştlük, önemli dini metinler içerir. Avesta adını taşıyan bu metinler, dua ve duaların yanı sıra Zerdüştlük inancını ve uygulamalarını içerir.

Zerdüştlük, özellikle Pers İmparatorluğu’nun ilk dönemlerinde etkiliydi ve Persler tarafından yaygın olarak benimsendi. Ancak zamanla İslam’ın yükselmesiyle birçok Zerdüşt Müslüman hükümetler altında yaşamak zorunda kaldı. Bugün dünya genelinde Zerdüşt toplulukları daha küçük sayıdadır ve özellikle İran, Hindistan ve bazı diğer ülkelerde bulunur. Zerdüşt inancı, tarih boyunca farklı kültürlere ve dinlere etki etmiştir ve dünya dinlerinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

 • 0
  emoji-1
  Emoji
 • 1
  emoji-2
  Emoji
 • 0
  emoji-3
  Emoji
 • 0
  emoji-4
  Emoji
 • 0
  emoji-5
  Emoji
 • 0
  emoji-6
  Emoji
 • 0
  emoji-7
  Emoji
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir