Amerika Birleşik Devletleri
 1. Anasayfa
 2. Tarih

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri‘nin tarihi oldukça zengin ve karmaşıktır. İşte Amerika Birleşik Devletleri tarihini önemli kilometre taşlarıyla özetleyen bir genel bakış:

 1. Keşifler ve Kolonizasyon (1492-1700’ler): Amerika kıtasının Avrupalılar tarafından keşfi, 1492’de Christopher Columbus’un Yeni Dünya’ya ulaşmasıyla başladı. Daha sonra İngiliz, Fransız, İspanyol ve Hollandalı kolonistler, Amerika’nın çeşitli bölgelerine yerleştiler ve koloniler kurdular.
 2. Bağımsızlık Savaşı (1775-1783): Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya’dan bağımsızlığını kazanmak için Amerikan Devrimi sırasında savaştı. 1776’da Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi kabul edildi ve 1781’de Yorktown Savaşı’nda Britanyalılar yenildi. 1783’te Paris Antlaşması ile Amerika Birleşik Devletleri’nin bağımsızlığı tanındı.
 3. Anayasa ve Kuruluş (1787-1789): Amerikan Anayasası, 1787’de yazıldı ve 1789’da yürürlüğe girdi. Bu belge, Amerika Birleşik Devletleri’nin federal hükümetinin temel taşlarını belirler.
 4. Batı Genişlemesi (19. yüzyılın ortaları): 19. yüzyılın ortalarında Amerika Birleşik Devletleri, batıya doğru büyük bir genişleme yaşadı. Louisiana Satın Alma’sı (1803), Oregon Trail ve California Altına Hücum dönemleri bu dönemi karakterize etti.
 5. İç Savaş (1861-1865): Amerika Birleşik Devletleri, kölelik meselesi ve eyaletler arasındaki federal yetki konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle 1861’de İç Savaş’a girdi. Savaş, Kuzey ve Güney arasındaki büyük bir çatışma oldu ve köleliğin sona erdirilmesine yol açtı.
 6. Sanayi Devrimi ve Büyüme (19. yüzyıl sonları): Amerika, endüstriyel bir süreç olan Sanayi Devrimi’ne öncülük etti ve ekonomik olarak hızla büyüdü.
 7. 20. Yüzyıl ve İkinci Dünya Savaşı (1900’ler): Amerika Birleşik Devletleri, 20. yüzyılda dünya sahnesinde etkili bir güç haline geldi. İkinci Dünya Savaşı’nda Müttefiklerle birlikte savaştı.
 8. Soğuk Savaş ve Uzay Yarışı (1945-1991): Amerika, Sovyetler Birliği ile Soğuk Savaş döneminde ideolojik ve askeri bir rekabet içine girdi. Aynı dönemde Amerika, uzay yarışında önemli bir rol oynadı ve 1969’da Ay’a ilk insanları gönderdi.
 9. Son Dönem (1990’lar-günümüz): Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrası süper güç olarak varlığını sürdürdü. Bu dönemde Amerika, küresel ekonomik liderlik, terörle mücadele, sağlık hizmetleri reformu ve çevresel meseleler gibi birçok konuda önemli politika tartışmalarına sahne oldu.

Bu, Amerika Birleşik Devletleri tarihine sadece kısa bir genel bakıştır ve ülkenin tarihi daha derinlemesine incelenmelidir. Amerika tarihi, çok sayıda etnik, kültürel ve tarihsel unsurun birleştiği karmaşık ve çeşitli bir hikayeye sahiptir.

Amerika Birleşik Devletleri Etnik Yapısı

Amerika Birleşik Devletleri, çok çeşitli etnik kökenlere sahip bir nüfusa sahiptir. Ülkenin etnik yapısı oldukça çeşitlidir ve farklı bölgelerde farklı etnik gruplar daha yoğundur. İşte Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bazı önemli etnik gruplar:

 • Beyaz Amerikalılar: Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan en büyük etnik grup Beyaz Amerikalılardır. Bu kategori, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan gelen birçok farklı etnik grubu içerir. İrlandalılar, Almanlar, İngilizler, İtalyanlar ve Polonyalılar gibi gruplar Beyaz Amerikalılar arasında yer alır.
 • Afroamerikalılar: Afroamerikalılar, Amerika’da yaşayan Afrika kökenli insanları ifade eder. Kölelik dönemine dayanan tarihsel nedenlerle bu grup özellikle Güney Amerika’da yoğundur.
 • Hispanik ve Latin Amerikalılar: Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük bir Hispanik ve Latin Amerikalı nüfusu bulunmaktadır. Bu grup, Meksika, Porto Riko, Küba, Dominik Cumhuriyeti ve diğer Latin Amerika ülkelerinden gelen insanları içerir. Bu kategori içinde farklı kültürlerden gelen birçok etnik grup vardır.
 • Asyalı Amerikalılar ve Pasifik Adalılar: Amerika Birleşik Devletleri’nde Asyalı Amerikalılar ve Pasifik Adalılar da büyük bir etnik grup oluşturur. Bu grup, Çin, Hindistan, Filipinler, Kore ve Vietnam gibi Asya ülkelerinden gelen insanları içerir.
 • Amerika Kızılderilileri ve Alaska Yerlileri: Bu grup, Amerika Birleşik Devletleri’nin yerli halklarıdır. Bu grupların etnik kökenleri ve kültürleri çok çeşitlidir.
 • Orta Doğu ve Arap Amerikalılar: Orta Doğu ve Arap Amerikalılar, Lübnan, Suriye, Irak ve diğer Orta Doğu ülkelerinden gelen insanları içerir.

Amerika Birleşik Devletleri, bu ana etnik grupların yanı sıra birçok farklı etnik grup ve göçmen topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Ülkenin etnik yapısı zaman içinde değişebilir ve bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi nüfus sayımları ve verileri düzenli olarak güncellenir.

Amerika Birleşik Devletleri Geliri

Amerika Birleşik Devletleri‘nde gelirler büyük bir çeşitlilik gösterir ve bireylerin, ailelerin ve hane halklarının gelir düzeyleri önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Amerika’daki gelir seviyeleri, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir, bunlar arasında meslek, eğitim seviyesi, coğrafi konum ve iş deneyimi gibi faktörler yer almaktadır. Ayrıca, Amerika’daki gelir eşitsizliği de önemli bir konudur, yani toplumun en üst gelir grupları ile en alt gelir grupları arasındaki farklılık oldukça büyüktür.

2020’de Amerika Birleşik Devletleri’nin orta hanehalkı geliri yaklaşık olarak 68,700 dolar olarak rapor edilmiştir. Ancak bu, Amerika’da yaşayan her ailenin gelirinin bu seviyede olduğu anlamına gelmez. Gelir, coğrafi konum ve iş sektörüne bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için yaşam maliyeti daha yüksektir, bu nedenle gelirler genellikle daha yüksektir, ancak aynı zamanda harcamalar da daha fazladır.

Amerika’daki gelir seviyeleri, federal, eyalet ve yerel düzeydeki vergilere, sosyal yardımlara ve diğer kamu politikalarına da bağlıdır. Ayrıca Amerika’daki işsizlik oranları, ekonomik dalgalanmalar ve iş gücü piyasası koşulları gibi faktörler de gelir düzeylerini etkiler.

Buna ek olarak, Amerika’da yıllık gelir düzeyini daha iyi anlamak için “orta gelir,” “düşük gelir,” ve “yüksek gelir” gibi kavramlar da kullanılır. Ancak bu kategorilerin kesin tanımları çeşitli kaynaklara göre değişebilir.

Unutmayın ki Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gelir seviyeleri sürekli değişebilir ve güncel verilere erişmek için Amerika’nın resmi istatistik kurumlarına başvurmanız veya güvenilir ekonomik kaynakları incelemeniz gerekebilir.

 • 0
  emoji-1
  Emoji
 • 0
  emoji-2
  Emoji
 • 0
  emoji-3
  Emoji
 • 0
  emoji-4
  Emoji
 • 0
  emoji-5
  Emoji
 • 0
  emoji-6
  Emoji
 • 0
  emoji-7
  Emoji
Paylaş
İlginizi Çekebilir
b22_1600x979

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir