Çiftçiye Gelen İcrada Hacze Konu Edilemeyecek Eşyalar
  1. Ana Sayfa
  2. Finans Haberleri

Çiftçiye Gelen İcrada Hacze Konu Edilemeyecek Eşyalar

Son yıllarda maalesef artan maliyetler, aracı-komisyoncu oyunları, kredi faizleri derken tarımsal faaliyetlerle uğraşan küçük ölçekli (aile işletmesi diyebileceğimiz) işletmelerin çoğu borç batağına düşmüş durumdadır.

Bankalara ve diğer kurumlara olan borçlarını ödeyemeyen çiftçilere karşı, alacaklılar tarafından icra takibi başlatılabiliyor. Alacaklılar başlattıkları icra takipleri ile çiftçilerin menkul ve gayrimenkul mallarını haczedip sattırarak alacağını tahsil etmeye çalışıyor.

İcra İflas Hukuku‘nda çiftçilerin faaliyetlerine devam edebilmesi için çiftçilere özel hükümler vardır. Çiftçilere başlatılan icra takiplerinde, çiftçiye ait her mal haczedilemez. Ancak uygulamada çiftçilerin usul ve esasları bilmemesinden faydalanan alacaklıların hukuka aykırı işlemler yaptığı da görülebilmektedir.

Bu durumdan yola çıkarak uygulamada olması gereken ve çiftçilerin haklarını derledik.

Çiftçinin Hangi Malları Haczedilemez
  • İcra İflas Kanunu‘na göre çiftçinin ailesi ve kendisinin geçimi için zorunlu olan arsa ve hayvanları ile tarımsal faaliyetlerde kullandığı nakil vasıtaları ile tarımsal ekipmanları, icra takibi kapsamında haczedilemez.
  • Yalnızca çiftçinin geçimi dışında kalan arsaları, hayvanları ve tarımsal ekipmanlarına haciz uygulanabilir.
  • Hayvancılık destekleme ödemeleri haciz, icra ve temlik işlemlerine tabi tutulamaz.
  • Çiftçinin tercih edeceği bir adet süt veren ineği veya 3 adet koyunu hakkında haciz işlemi başlatılamaz.
  • Çiftçilerin, bir sonraki ekim döneminde, toprağa ekmeyi planladığı mahsuller hakkında da haciz uygulanamaz.
  • Yalnızca çiftçinin ekebileceğinden fazla bulunan kısım için alacaklının talebi ile haciz uygulanabilir.
  • Tarımsal faaliyet ile uğraşan kişinin bağı, bahçesi geçiminin buna bağlı olması kaydıyla haczedilemez.
  • Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin, geçimleri için zaruri olması kaydıyla yetecek sayıda büyükbaş hayvanı ile bu hayvanların 3 aylık yemleri ve kalacak yerleri hakkında haciz uygulanamaz.

Yukarıda belirtilen durumlara aykırı bir hacizde çiftçi icra işlemini şikayet edebilir. Ayrıca bu hacizden zarar gören çiftçi zararının giderilmesi için tazminat davası açabilir.

İlginizi Çekebilir
VIOP-Islem-Saatleri_1600x800

Yazar Hakkında

Yazılarımla banka, kripto ve e-ticaret platformu müşterilerini FRAUD tehlikelerine karşı bilgilendirmeyi amaçlıyorum.

Yorum ve Görüşleriniz Bizim İçin Önemli