Karşılıksız Çıkan Çeklerde Nasıl Bir Yol İzlenmeli
  1. Ana Sayfa
  2. Finans Haberleri

Karşılıksız Çıkan Çeklerde Nasıl Bir Yol İzlenmeli

Çek, bir kişinin bankadaki hesabından, belgede yazılı miktar kadarının belgede adı yazılı olan kişiye veya onun belgeyi havale ettiği kimseye veyahut belgeyi taşıyana ödenmesi için düzenlediği, biçim ve özellikleri belirli bir ödeme aracıdır. Çekin, yasal açıdan bakınca vadesi bulunmaz. Ama ülkemizde genelde vadeli olarak kullanılır.

Karşılıksız çek; vadesinde bankaya iletilen çekin üzerinde yazılı bulunan bedelin ödeme gününde hesapta bulunmamasına denir.

Karşılıksız çıkan çekler için uygulanabilecek birkaç hukuki yol vardır;

  • İlki icra takibi,
  • İkincisi karşılıksız çeki keşide etme suçu,
İcra Takibi

Elinde karşılıksız çek olan bir kimse 3 yıl içerisinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip başlatabilir. Ayrıca çekin bankaya ibraz edildiği tarihten itibaren işleyecek temerrüt faizini, takip masraflarını, vekalet ücretini ve çek komisyon bedelini tahsil edebilir.

Karşılıksız Çeki Keşide Etme Suçu

Bu suç, İcra ve İflas Kanunu kapsamında düzenlenen ve icra ceza mahkemeleri tarafından görülen bir suç tipidir. Çek sahibi tüzel bir kişilik ise çekin düzenlenme tarihinde şirketin yönetiminden sorumlu olan kişi aynı zamanda çeki keşide etme suçundan da sorumlu olur.

Dava neticesinde kişinin ticari hayatı sekteye uğrayacağı için borcun ödenmesi sağlanabilir.

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Yazılarımla banka, kripto ve e-ticaret platformu müşterilerini FRAUD tehlikelerine karşı bilgilendirmeyi amaçlıyorum.

Yorum ve Görüşleriniz Bizim İçin Önemli