Newton Kanunları
 1. Anasayfa
 2. Bir Bilgi

Newton Kanunları

Sir Isaac Newton, klasik mekaniğin temellerini atmış olan ünlü fizikçi ve matematikçidir. Newton’un mekanik konusundaki önemli üç kanunu şunlardır:

 1. Birinci Hareket Kanunu (İnertia Kanunu): “Bir cisim, üzerine herhangi bir net kuvvet uygulanmadığı sürece, hareketsiz veya sabit hızla düz çizgide hareketine devam eder.” Bu kanuna genellikle “İnertia Kanunu” da denir. Bir nesne, hızını, yönünü veya hız değişikliğini değiştirmek için dışarıdan bir kuvvet etkileşimi almalıdır.
 2. İkinci Hareket Kanunu (Kuvvet ve Hareket İlişkisi): “Net kuvvet, bir nesnenin kütlesinin çarpımıyla nesnenin ivmesine eşittir.” Matematiksel olarak ifade edildiğinde F = m * a şeklinde gösterilir. Burada F, net kuvveti (Newton cinsinden), m, cismin kütlesini (kilogram cinsinden) ve a, cismin ivmesini (metre/saniye^2 cinsinden) temsil eder.
 3. Üçüncü Hareket Kanunu (Eylem ve Tepki Kanunu): “İki nesne birbirleri üzerine eşit büyüklükte, zıt yönde kuvvetler uygularlar.” Örneğin, eğer bir cisim A, cisim B üzerine F kuvvetini uygularsa, cisim B de aynı büyüklükte ancak zıt yönde -F kuvvetini cisim A’ya uygular.

Newton’un bu üç kanunu, klasik mekaniğin temel taşlarından biri olarak kabul edilir ve gök cisimlerinin hareketlerinden, düşen bir elmanın yolculuğuna kadar birçok fiziksel olayı açıklamak için yaygın olarak kullanılır. Bu kanunlar, fizikte günlük yaşamda karşılaşılan birçok durumun matematiksel olarak analiz edilmesine ve anlaşılmasına yardımcı olur.

 • 0
  emoji-1
  Emoji
 • 0
  emoji-2
  Emoji
 • 0
  emoji-3
  Emoji
 • 0
  emoji-4
  Emoji
 • 0
  emoji-5
  Emoji
 • 0
  emoji-6
  Emoji
 • 0
  emoji-7
  Emoji

Yazmayı seviyorum ve ilginizi çekeceğini düşündüğüm bilgileri sizlerle paylaşıyorum.

Yazarın Profili
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir