İhtiyati Haciz Nedir?
  1. Ana Sayfa
  2. Finans Haberleri

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz alacaklının borçludan alacağını güvence altına almak için belirli süreçlerin sonunda borçlunun mal varlığına el konulmasıdır.

Bu haciz türü alacaklının borcunu tahsil etmek için mahkemeye gitmesi ile başlar. Mahkeme başvuruyu kabul ederse borçludan teminat göstermesi talep edilir. Belirlenen süre içerisinde teminat miktarı yatırılmalıdır.

Alacaklının İhtiyati Haciz Yoluna Gitme Sebepleri
  • Borçlu kişinin sabit ikametinin olmaması,
  • Borçlunun mal varlığını saklaması,
  • Konkordato ve tasarrufun iptal davası,
İhtiyati haciz kararının icrası kaç gün içerisinde gerçekleşir?

İhtiyati haciz kararı gerçekleştiği tarihten itibaren alacaklı 10 gün içerisinde haciz kararının icrasını istemelidir. Eğer alacaklı haciz kararının icrasını belirtilen süre içerisinde istemezse ihtiyati haciz kararı uygulanmamak üzere düşer.

İhtiyati Haczin Kaldırılma Süreci

İhtiyati haciz kaldırılma süreci itiraz ya da teminat yolu ile yapılabilir.

İhtiyati haciz nedeni ile tazminat davası açılabilir mi?

İhtiyati haciz yoluna giden alacaklının haksız çıkması durumunda borçlu kişi alacaklıya haksız ihtiyati haciz gerekçesi ile tazminat davası açabilir.

İlginizi çekebilecek diğer konular;

İlginizi Çekebilir
indir_1600x906

Yazar Hakkında

Yazılarımla banka, kripto ve e-ticaret platformu müşterilerini FRAUD tehlikelerine karşı bilgilendirmeyi amaçlıyorum.

Yorum ve Görüşleriniz Bizim İçin Önemli